Vad är en muta?

Spara favorit

Brottet ”tagande av muta” sker när du som anställd, uppdragstagare eller förtroendevald tar emot, begär eller inte tackar nej till en olämplig eller opassande förmån för din arbetsinsats eller ditt uppdrag. Det kan vara allt från rena ekonomiska transaktioner till resor, middagar m.m. Detta gäller också om du tar emot en förmån för någon annan än dig själv, exempelvis en anhörig eller god vän. Det behöver inte finnas något orsakssamband mellan förmånen och det sätt som en anställd/motsvarande utför sitt arbete, det vill säga mottagandet av mutan behöver inte innebära att givaren faktiskt gynnas.

”Givande av muta” är att lämna, utlova eller erbjuda en olämplig eller opassande förmån till en arbets- eller uppdragstagare. Det betraktas också som givande av muta att acceptera en begäran från en arbets- eller uppdragstagare om att få en olämplig eller opassande förmån.

Det är också ett brott att ta emot, godta ett löfte om eller begära en olämplig eller opassande förmån för att påverka någon annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling. På motsvarande sätt är det ett brott att lämna, utlova eller erbjuda någon en olämplig eller opassande förmån för att han eller hon ska påverka någon annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling.

Se mer om mutor på exempelvis den ideella organisationen Institutet mot Mutors hemsida.