Inledning

Spara favorit

Anställda och uppdragstagare vid universitetet påverkas ständigt av andra och utsätter även andra människor för påverkan av olika slag. Sådana kontakter med omvärlden är nödvändiga för att kunna genomföra vårt uppdrag. Det är emellertid viktigt att processen är formellt korrekt och att man tar hänsyn till de gränser som finns för hur påverkan får se ut. Gränserna regleras i regelverken om mutor som gäller både offentlig och privat sektor, men enligt domstolspraxis blir bedömningen strängare inom offentlig sektor.