Vad innebär studieavgift?

Spara favorit

Den ekonomiska modell som ligger till grund för framtagande av studieavgifterna utarbetas av varje enskilt lärosäte. Principen om full kostnadstäckning gäller (SFS 2010:543).  

Alla utbildningar vid Mittuniversitetet är prissatta. Gällande studieavgifter avseende internationella program läsår 2011/2012 finns i följande sammanställning, klicka här