Vad innebär anmälningsavgift?

Spara favorit
  • Anmälningsavgiften fastställs av regeringen och administreras av Verket för högskoleservice (VHS) på uppdrag av landets lärosäten. Studenten erlägger en anmälningsavgift på 900 kr vid ansökningstillfället till utbildningar på grund- och avancerad nivå på www.universityadmissions.se.  
  • Anmälningsavgiften betalas enbart av sökande som inte är medborgare i EU, EES eller Schweiz och kommer att gälla för studier som påbörjas höstterminen 2011.
  • Man behöver inte betala anmälningsavgift om man är registrerad på en utbildning vid en svensk högskola vid anmälningstillfället.