Jag vill byta program, måste jag betala?

Spara favorit

Om studenten är avgiftsskyldig men påbörjade sitt program före införandet av studieavgifter, får studenten läsa klart sitt program utan att betala. Vill studenten byta program efter införandet av studieavgifter kommer studenten måsta betala för programmet.