Jag påbörjade mitt program före införandet av studieavgifter men fick avbryta mina studier, jag vill nu återuppta mina studier, måste jag betala?

Spara favorit

En student som påbörjade ett program före införandet av studieavgifter och som har avbrutit sina studier och beviljats ett studieuppehåll får återuppta sina studier utan att betala studieavgift. Detta gäller fram till 31 December 2018.