Vad ingår i studieavgiften?

Spara favorit

I studieavgiften har studenten tillgång till lärarledd undervisning samt tillgång till bl a datasalar, studievägledning och studenthälsovård.

 

I avgiften ingår dock inte levnadsomkostnader och kurslitteratur.