Vilka undantag för studieavgiftsskyldighet finns för tredjelandsmedborgare?

Spara favorit

Det finns vissa undantag från kravet på att betala studieavgift för tredjelandsmedborgare, till exempel för den som:

  • har permanent uppehållstillstånd i Sverige
  • har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige av andra skäl än studier
  • är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige
  • är familjemedlem till en schweizisk medborgare och har uppehållstillstånd i Sverige
  • har ställning som varaktigt bosatt i Sverige
  • har ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU/EES-land och har uppehållstillstånd i Sverige
  • är student vid en utländsk högskola och som nu genomför en del av din utbildning vid en svensk högskola. Dina studier måste ingå i ett utbytesavtal som innebär att den svenska högskolan inte tar ut någon studieavgift
  • studerar inom den typ av avgiftsbefriade utbytesprogram som regeringen beslutat om.