Vem behöver inte betala?

Spara favorit
  • Svenska medborgare behöver inte betala studieavgift.
  • Medborgare i ett Nordiskt land behöver inte betala studieavgift.
  • Medborgare i ett EU-, EES-land eller Schweiz behöver inte  betala studieavgift.

Som medborgare i ett Nordiskt land, inom EU/EES eller Schweiz måste man däremot skicka in dokument som visar att man är medborgare i något av de här länderna.