Vad gäller för tredjelandsmedborgare som påbörjade sina studier före införandet av studieavgifter?

Spara favorit
  • En student som påbörjat sina studier före 1 juli 2011 har i de flesta fall rätt att avsluta sitt program eller sin kurs utan att betala studieavgifter.

  • Om studenten inte  slutfört sina studier före den 31 december 2018, ska avgift dock betalas för tid därefter.

  •  Om studenten ansöker om en ny kurs som inte ingår i det program som studenten startade före den 1 juli 2011 så kommer studenten åläggas avgift för den kursen.

  • En avgiftsskyldig student som påbörjade ett program före införandet av studieavgifter och som avbrutit sina studier och beviljats ett officiellt studieuppehåll får återuppta sina studier utan att betala studieavgift. Detta gäller fram till 31 December 2018.