Ändring av avgiftsstatus

Spara favorit
  • En student är från och med höstterminen 2011 markerad som avgiftsskyldig eller avgiftsbefriad i Ladok.
  • Det är först när en avgiftsskyldig student betalat sin studieavgift som studenten kan registrera sig på kurser vid Mittuniversitetet.
  • En avgiftsskyldig student som vill styrka att han eller hon omfattar något av undantagen för avgiftsbefrielse måste styrka detta innan avgiftsstatus kan ändras.
  • Studenten måste skicka in en vidimerad kopia av första sidan av beslutet han eller hon fick från Migrationsverket där det står varför studenten har beviljats uppehållstillstånd. Det räcker tyvärr inte med att skicka in en kopia av passet, eftersom det inte syns där varför studenten fått uppehållstillstånd. Studenten kan lämna detta till Studentcentrum.