MFS-stipendium lärare

Spara favorit 10 feb februari 2017

För lärare vid Mittuniversitetet finns möjlighet att söka medel för så kallad handledarresa inom stipendieprogrammet Minor Field Studies.

MFS för studenter

Minor Field Studies (MFS) är ett Sidafinansierat stipendium, för studenter, för mindre fältstudier. Det ger studerande på universitet och högskolor med minst 150 högskolepoäng möjlighet att på plats i ett utvecklingsland samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller mastersexamen.

 

Studentens handledare vid Mittuniversitetet

För att beviljas MFS måste den som söker ha en handledare i Sverige vid Mittuniversitetet och en kontaktperson i landet där fältstudien ska genomföras. Handledaren i vid Mittuniversitetet ska hjälpa till med det teoretiska och fackmässiga arbetet. Kontaktpersonen i det aktuella landet är ett stöd på plats (bland annat för praktiska arrangemang och kontakter).

 

Handledarresor

Lärare vid Mittuniversitetet har möjlighet att ansöka om stipendium för handledarresa. Genom att delta på handledarresa är det möjligt att skapa eller underhålla kontakter med institutioner, personer eller organisatoner i utvecklingsländer. Detta för att förbättra möjligheterna för MFS-stipendiaternas fältarbete, men även att bistå stipendiater och kontaktpersoner i fält om problem uppstår. Det är möjligt för läraren att söka bidrag upp till 20 000 kronor för handledarresor.

 

Vill du veta mer kontakta Maria Fredlund internationell koordinator vid Internationella Enheten.