Staff Week och språkkurser

Spara favorit 25 jun juni 2018

Staff Week eller International Week kallas de besöksveckor då lärosäten tar emot internationella besökare. Syftet med Staff Week är att samla besökare till en och samma tidpunkt, ofta inom specifika teman eller arbetsområden.

Staff Week inbjudningar från Mittuniversitetets partneruniversitet publiceras här löpande.
 

Just nu finns inga aktuella inbjudningar

 
På webbsidan Imotion Staff Mobility EU  finns information om sökbara Staff Weeks, jobbskuggning, och liknande fortbildningsmöjligheter inom Europa/Erasmus+. 
 
Deltagande i fortbildning inom ramen för Erasmus+ behöver inte baseras på avtal mellan Miun och mottagande lärosäte/organisation. Utöver staff weeks så kan  exempelvis ansökningar om bidrag för språkkurser som arrangeras av externa organisationer beviljas.
 
För mer information, kontakta Maria Fredlund, International Relations Office

 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu