Fortbildning

Spara favorit 4 okt oktober 2019

EU-kommissionens stipendieprogram Erasmus+ ger Mittuniversitetets anställda möjlighet till arbetsplatsförlagd fortbildning vid ett europeiskt partneruniversitet, företag eller organisation.

Anställda kan söka mobilitetsbidrag för vistelser i minst två dagar (exklusive resdagar). Utöver jobbskuggning/studiebesök kan mobilitetsbidrag även användas för deltagande i workshops, seminarier, eller kurser (ej konferenser) som handlar om fortbildning i egna arbetsuppgifterna och inte i akademiska ämnen eller ha endast allmänbildande syfte. Bidrag till språkkurser, till exempel inför undervisning på engelska eller för att förbättra kommunikationen med internationella gäster och studenter kan godkännas. Utlysning om medel för fortbildning sker vid två tillfällen årligen, i februari och september.

Urvalskriterier

Alla mobiliteter som genomförs ska vara inom ramen för Erasmus+ Staff Training. Utöver detta ska den sökande motivera hur mobiliteten bidrar till att realisera Mittuniversitets strategi inom ett eller flera områden relaterade till internationalisering.

·        Prioriteras kan exempelvis de ansökningar som syftar till att:

  • Öka integrationen av hållbar utveckling i utbildning och samverkan
  • Stärka befintliga och utveckla nya internationella utbyten
  • Öka utveckling och kvalité i flexibla utbildningsformer och teknikstött lärande
  • Stärka och utveckla vår digitala studiemiljö
  • Öka och utveckla Miuns internationella samverkan

Ansökningsdeadline: 30/9 2019. Nästa utlysning sker i februari 2020.

Ansökan är öppen för alla personalkategorier att söka bidrag till exempelvis staff week, studiebesök, språkkurs, eller annan fortbildning inom Erasmus+ Staff Training. Dessutom innehåller EU-kommissionens nya agenda för högre utbildning särskilda prioriteringar på att öka utbildningens kvalitet. Detta innebär att lärare och personal kan söka fortbildningsmedel även för besök där utvecklandet av nya pedagogiska metoder samt utveckling av kursplaner står i fokus.

Mobiliteter begränsas till max 1 vecka för att ge fler anställda möjlighet att delta.

Så ansöker du 

1. Identifiera värdlärosäte/organisation, typ av mobilitet, och tidpunkt för denna. Det är viktigt att ansökan är förankrad vid institutionen/avdelningen eftersom mobilitetsbidraget inte är heltäckande och avdelningen står för mellanskillnaden.

2. Fyll i word dokumentet Grant/Mobility AgreementLyssna på din dator (på engelska). Den ska skrivas under av den sökande och avdelningschefen. Skickas sedan till Maria Fredlund, International Relations Office.

3. Vid beviljad ansökan om mobilitetsbidrag skickar du Grant/Mobility Agreement till kontaktpersonen vid värdorganisationen för deras underskrift. Scannad underskrift går bra. Boka sedan resan med resebyrån. Se till att resebyrån tillhandahåller alternativ för lägsta pris. Detta kan innebära exempelvis flyg till en närliggande stad och sedan  buss/tåg till slutdestinationen.

Ansökan är nu stängd. Nästa utlysning sker i februari 2020, för mobiliteter fram till 31/5 2021.

Observera att avdelningen/institutionen står inledningsvis för alla kostnader. Utbetalning av mobilitetsbidrag (dagsbelopp och resebidrag) sker först efter hemkomst. När International Relations Office mottagit fullständig dokumentation och inskickad online rapport görs en intern omföring till avdelningen/institutionen. Bidragets storlek kan räknas ut i förväg och baseras på värdland, antal dagar vid värdorganisationen och avståndet till denna enligt EU-kommissionens fastslagna bidrags- och ersättningsnivåer. Observera att mobilitetsbidraget sällan täcker alla omkostnader.  Kostnader utöver bidraget står institutionen/avdelningen för. Det är därför viktigt att ansökan är förankrad hos närmsta chef.

Efter hemkomst 

Följande dokument lämnas till Maria Fredlund, International Relations Office.

  • Grant/Mobility Agreement signerat av alla tre parter
  • Certificate of Attendance Lyssna signerat av värdorganisationen
  • Kopia på reseräkning utskrivet från Egenrapporteringssystemet
  • Kopia på resekostnader (vidarebefordra pdf/e-post bokningsbekräftelsen från resebyrån)
  • Fyll i online rapport/utvärderingen EU-survey (länk kommer via epost) 

Dokumenten skickas via epost eller internpost till

Maria Fredlund

International Relations Office
Campus Östersund

Frågor besvaras av Maria Fredlund vid International Relations Office.

Reseplanering- bra att tänka på!Lyssna