Fortbildning

Spara favorit 17 apr april 2019

EU-kommissionens stipendieprogram Erasmus+ ger Mittuniversitetets anställda möjlighet till arbetsplatsförlagd fortbildning vid ett europeiskt partneruniversitet, företag eller organisation.

Anställda kan söka mobilitetsbidrag för vistelser i minst två dagar (exklusive resdagar). Utöver jobbskuggning/studiebesök kan mobilitetsbidrag även användas för deltagande i workshops, seminarier, eller kurser (ej konferenser) som handlar om fortbildning i egna arbetsuppgifterna och inte i akademiska ämnen eller ha endast allmänbildande syfte. Bidrag till språkkurser, till exempel inför undervisning på engelska eller för att förbättra kommunikationen med internationella gäster och studenter kan godkännas. Utlysning om medel för fortbildning sker vid två tillfällen årligen, i februari och september.

Urvalskriterier

Inför varje ansökningsomgång föreslår International Relations Office en prioritering som förankras hos FLG.  Alla mobiliteter som genomförs ska vara inom ramen för Erasmus+ Staff Training och främja internationalisering vid Mittuniversitetet. 

Aktuell utlysning med ansökningsdeadline 25/2 2019, för mobilitet fram till 31/5, 2020. 

Ansökan är öppen för alla personalkategorier att söka bidrag till exempelvis staff week, studiebesök, språkkurs, eller annan fortbildning inom ramen för Erasmus+ Staff Training. Svarsbesök kommer dock att prioriteras. Dessutom innehåller EU-kommissionens nya agenda för högre utbildning särskilda prioriteringar på att öka utbildningens kvalitet. Detta innebär att lärare och personal kan söka fortbildningsmedel även för besök där utvecklandet av nya pedagogiska metoder samt utveckling av kursplaner står i fokus.

Mobiliteter begränsas till max 1 vecka för att ge fler anställda möjlighet att delta.

Så ansöker du 

1. Identifiera värdlärosäte/organisation, typ av mobilitet, och tidpunkt för denna. Det är viktigt att ansökan är förankrad vid institutionen/avdelningen eftersom mobilitetsbidraget inte är heltäckande och avdelningen står för mellanskillnaden.

2. Fyll i word dokumentet Grant/Mobility Agreement Lyssnaelektroniskt och skicka till Maria Fredlund, International Relations Office. Dokumentet skrivs på engelska och ska vara underskriven av den sökande och avdelningschef.

3. Vid beviljad ansökan om mobilitetsbidrag skickar du Grant/Mobility Agreement till kontaktpersonen vid värdorganisationen för underskrift. Scannade underskrifter går bra. Boka sedan resan med resebyrån. Se till att resebyrån tillhandahåller alternativ för lägsta pris. Detta kan innebära exempelvis flyg till en närliggande stad och sedan  buss/tåg till slutdestinationen.

Ansökan är öppen fram till 25:e februari, 2019, för mobilitet fram till 31/5, 2020. Nästa utlysning sker i september, 2019.

Avdelningen står inledningsvis för alla kostnader. Utbetalning av mobilitetsbidrag (dagsbelopp och resebidrag) sker först efter hemkomst. När International Relations Office mottagit fullständig dokumentation och inskickad online rapport görs en intern omföring till avdelningen. Bidragets storlek kan räknas ut i förväg och baseras på värdland, antal dagar vid värdorganisationen och avståndet till denna enligt EU-kommissionens fastslagna bidrags- och ersättningsnivåer. Observera att mobilitetsbidraget sällan täcker alla omkostnader.  Kostnader utöver bidraget står institutionen/avdelningen för. Det är därför viktigt att ansökan är förankrad hos närmsta chef.

Bidrags- och ersättningsbelopp för Erasmus+ mobilitet
Avståndsräknare för resebidrag

Efter hemkomst 

Följande dokument lämnas till International Relations Office.

  • Certificate of Attendance Lyssna signerat av värdorganisationen
  • Kopia på resekostnader (vidarebefordra pdf/e-post från resebyrån)
  • Kopia på reseräkning utskrivet från Egenrapporteringssystemet
  • Fyll i online rapport/utvärdering (länk kommer via epost) 

Dokumenten skickas via epost eller internpost till

International Relations Office
Maria Fredlund
Campus Östersund

Frågor besvaras av Maria Fredlund vid International Relations Office.

Reseplanering- bra att veta!Lyssna