Söka mobilitetsbidrag

Spara favorit 22 jan januari 2019

Mittuniversitetets International Relations Office handlägger mobilitetsbidrag för utbyten av lärare och administrativ personal. Läs nedan om bidragsmöjligheter för olika typer av mobilitet.

Undervisning vid partneruniversitet

Lärare kan söka bidrag för att undervisa vid partneruniversitet inom EU/Erasmus+. Läs mer om mobilitetsbidrag för undervisning

Fortbildning vid partneruniversitet, företag eller organisation

Anställda vid Mittuniversitetet kan söka bidrag för att göra studiebesök i kompetensutvecklingssyfte vid ett europeiskt partneruniversitet, företag eller organisation. Utlysningsperidoder äger rum två gånger årligen. Läs mer om mobilitetsbidrag för fortbildning.

 

Övriga mobilitetsbidrag

Nordplus för högre utbildning
För samarbete med lärosäten och andra aktörer i de nordiska länderna, Baltikum, samt Ryssland. Medel för nätverk, gemensamma studieprogram, utvecklingsprojekt, samt mobilitet. Endast avdelningarna OMV och MKV ingår i nätverk under Nordplus för närvarande. Kontaktperson för Nordplus är Emma McKeogh, internationell koordinator på International Relations Office.

Linnaeus-Palme
För samarbete med lärosäten i utvecklingsländer. Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram för lärare och studenter. Läs mer om Linnaeus-Palme programmet.