Metodstöd

Spara favorit 11 sep september 2019

Arbetet med att utarbeta aktiviteter för kommande år och identifiera risker kan ske på många sätt. Sidan ger förslag på hur arbetet kan läggas upp.

Metodstöd aktivitetsplanLyssna – innehåller några förslag på hur man praktiskt kan lägga upp arbetet med upprättande av aktivitetsplan.

Metodstöd riskanalys - innehåller några förslag på hur man praktiskt kan identifiera och värdera risker.

Presentation Strategin och våra mål – alla målen på varsin sida med stor text, kan exempelvis skrivas ut och sättas upp på väggen som stöd i workshop.

OmvärldsanalysLyssna - Ett utåtblickande perspektiv som tar hänsyn till den allmänna samhällsutvecklingen. Avsikten är att denna ska fungera som ett diskussionsunderlag för arbetet kring riskanalysen och i förlängningen verksamhetsplaneringen.