Vägledning och metodstöd

Spara favorit 20 sep september 2018

Underlaget på den här sidan är framtaget för att utgöra ett stöd i arbetet med att ta fram aktiviteter och insatser mot våra gemensamma mål.

Vägledning för verksamhetsplaneringLyssna – är en vägledning för chefer och medarbetare i processen med att ta fram aktiviteter. Den beskriver den övergripande processen, från avdelnings- till universitetsnivå.

MetodstödLyssna – innehåller några förslag på hur man praktiskt kan lägga upp arbetet.

Presentation Strategin och våra målLyssna – alla målen på varsin sida med stor text, kan exempelvis skrivas ut och sättas upp på väggen som stöd i work shop

Aktivitetsplans mallLyssna – mall för att dokumentera aktivitet och insatser, används med fördel som Aktivitetsplan för avdelningarna att jobba med under året.

Tidplan och generella budgetvärden för 2019   detaljerad tidplan och generella budgetvärden för år 2019.