Webbaserad utbildning för prefekter/chefer i medarbetarundersökningens rapportverktyg

Spara favorit

Vid tre tillfällen i mars håller Brilliant, vår leverantör för medarbetarundersökningen, en webbaserad utbildning för alla prefekter/chefer i rapportverktyget som är kopplat till medarbetarundersökningen.
I verktyget kommer ni kunna ta fram ert resultat, bland annat i form av fokusrapporter som visar styrkor och förbättringsområden samt en detaljrapport som visar resultatet på samtliga frågor. Ni kan också i detta verktyg ta fram konkreta handlingsplaner tillsammans med era medarbetare.

Anmäl dig till något av följande datum för webbaserad utbildning i rapportverktyg;
• 18 mars 1112 
• 22 mars 1516 
• 27 mars 910

Anmäl dig till din HR-specialist senast en vecka innan aktuell utbildning. 
• Marie Larsson – Förvaltningen 
• Margaretha Rumm – NMT
• Jenny Gärdlund  HUV
En Skypelänk kommer att skickas ut till dem som har anmält sig.