Arbetsmiljöutbildning

Spara favorit

Varje höst går en arbetsmiljöutbildning för chefer med personalansvar. Utbildningen lyfter vikten av att arbeta med arbetsmiljöfrågor, den tar bland annat upp viktiga lagar inom arbetsmiljöområdet, vad som gäller kring det systematiska arbetsmiljöarbetet samt organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).
Som personalansvarig chef bör du gå denna utbildning för att på bästa sätt kunna hantera det arbetsmiljöansvar som ingår i din roll. 

Planerade arbetsmijöutbildningar för hösten 2019;
24 oktober - Sundsvall 
25 oktober - Östersund

Vid frågor och anmälan kontakta Madeleine Juliusson, madeleine.juliusson@miun.se.

Webbutbildningar inom arbetsmiljö

Här kan du ta del av hur man kan förebygga ohälsa på jobbet genom Arbetsmiljöverkets verktyg och vägledning för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Partsrådets E-utbildningar inom arbetsmiljö;