LKP – Lönekostnadspåslag

Spara favorit 13 okt oktober 2016
Pengar

I det lönekostnadspåslag (LKP) som årligen beräknas framgår den avsättning som görs till bland annat arbetsgivareavgifter, pensionspremier och löneskatt.

I dessa dokument framgår dels årets gällande LKP men även tidigare års LKP, vilka främst används av projektekonomerna. Framtagandet av LKP sker i nära samarbete mellan Ekonomiavdelningen och HR-avdelningen.