Introduktion i ekonomi för chefer

Spara favorit 30 jul juli 2018
Ekonomi

Ekonomiavdelningen, EKO, erbjuder en heldag med utbildning i statlig redovisning/ekonomi del 1 på övergripande nivå. Dagen är främst för dig som är ny som chef, men övriga chefer är också välkomna.

Utbildningen kommer att erbjudas vid två tillfällen per år. För 2018 ges utbildningen 

 • i Sundsvall den 14 juni kl 10:15–16:00 (inkl pauser och lunch) i lokal E205
 • i Östersund den 18 september kl 10:45–16:00 (inkl pauser och lunch) i lokal A305

EKO bjuder på fikat men var och en svarar för sin egen lunch.

Innehåll:

 • Statens regelverk finansiering, redovisning
 • Budget- och prognosprocess  – Statens och Mittuniversitetets
 • Mittuniversitetets redovisningsplan
 • Balansräkning och resultaträkning
 • Resultaträkning per verksamhetsgren
 • Resultatmatris
 • Varför särskilja olika typer av intäkter?
 • Kort om externa och interna projekt samt samfinansiering 
 • Full kostnadstäckning samt Mittuniversitetets ”OH”-modell
 • Översiktligt om avdelningsekonomi 

Anmälan till höstens tillfälle den 18 september görs senast den 13 september via formuläret nedan. 

Välkomna!
Ekonomiavdelningen

Anmälan till introduktion i ekonomi för chefer den 18 september

Läs mer

För chefer

Kontakt

Vid frågor kontakta
Ingrid Hallberg