Introduktion i ekonomi för chefer

Spara favorit 28 mar mars 2019
Ekonomi

Ekonomiavdelningen, EKO, erbjuder en heldag med utbildning i statlig redovisning/ekonomi del 1 på övergripande nivå. Dagen är främst för dig som är ny som chef, men övriga chefer är också välkomna.

Utbildningen erbjuds vid två tillfällen per år. För 2019 ges utbildningen: 

 • i Sundsvall den 11 juni kl 10:00–16:00 (inkl pauser och lunch) i lokal E205
 • i Östersund hösten 2019

EKO bjuder på fikat men var och en svarar för sin egen lunch.

Innehåll:

 • Statens regelverk finansiering, redovisning
 • Budget- och prognosprocess  – Statens och Mittuniversitetets
 • Mittuniversitetets redovisningsplan
 • Balansräkning och resultaträkning
 • Mittuniversitetets resultaträkning per verksamhetsgren
 • Resultatmatris
 • Varför särskilja olika typer av intäkter? 
 • Full kostnadstäckning samt Mittuniversitetets ”OH”-modell
 • Externa och interna projekt samt Mittuniversitetets samfinansiering
 • Översiktligt om institutions-/avdelningsekonomi 

Anmälan till den 11 juni görs senast den 5 juni via formuläret nedan. 

Välkomna!
Ekonomiavdelningen

Anmälan till introduktion i ekonomi för chefer den 11 juni

Kontakt

Vid frågor kontakta
Ingrid Hallberg

Läs mer

För chefer