Förebygg ohälsa

Spara favorit 24 nov november 2016
Tangentbord

Som chef har du en nyckelroll både när det gäller att förebygga och hantera ohälsa.

Genom att vara uppmärksam på tidiga signaler och symptom på arbetsrelaterad stress hos enskilda anställda och i arbetsmiljön ökar du möjligheterna att förebygga ohälsa.

Var uppmärksam på om någon av dina medarbetare:

  • Ofta arbetar övertid
  • Inte har tid att delta i möten
  • Kommer inte på fikarasten
  • Är ofta uppvarvad
  • Tappar engagemang
  • Uppvisar sömnbesvär
  • Tvivlar på sin kompetens
  • Prioriterar bort återhämtning
  • Säger sig vara trött efter jobbet

Om du upptäcker oroande tecken eller får signaler från andra bör du tidigt berätta om din oro och inte låta medarbetaren komma undan. Genom att visa att du bryr dig visar du att det är okey att prata om det.