Arbetsmiljö och lika villkor

Spara favorit 9 nov november 2017

Vi är varandras arbetsmiljö! Du och jag skapar tillsammans den arbetsmiljö som vi vill ha vid Mittuniversitetet!

När man tänker efter är det inte många områden i vår verksamhet som inte har med arbetsmiljö att göra, ingen alls faktiskt. Därför är det så angeläget att låta tankar och handlingar med sikte på en bra arbetsmiljö genomsyra allt vi gör vid Mittuniversitetet. Det är en angelägenhet som rör oss alla.

Det är flera områden som behandlar vår arbetsmiljö men som har andra benämningar beroende på dess främsta fokus. Jag tänker närmast på arbetet med lika villkor för våra studenter och medarbetare, hållbar utveckling som innefattar såväl vår yttre miljö, som ekonomi och medarbetare. Kvalitetsfrågor är också ett område som i hög utsträckning påverkar arbetsmiljön i vår vardag.

Min förhoppning är att du på denna sida får en djupare förståelse för arbetsmiljöarbetet som ständigt pågår vid Mittuniversitetet, samt hittar information kring personer och processer som kan vara till hjälp och stöd i ditt arbete och dina studier. 

Allt handlar om att vi visar varandra respekt, som personer och kompetenta medarbetare.

Med vänliga hälsningar
Anders Fällström, rektor


 

Läs mer

För chefer