Introduktion av nyanställda

Spara favorit 2 apr april 2019

En god introduktion bäddar för en bra start på arbetsplatsen och blir förhoppningsvis tongivande för hela anställningstiden.

För att säkerställa en god introduktion finns en checklista för vad som bör ingå:

Förutom den introduktion som du som chef eller en utsedd kollega ger inbjuds nya medarbetare även till de introduktionsdagar med ledningen som HR-avdelningen anordnar cirka två gånger om året.

Under Anställd finns introduktions-sidor med filmer som vänder sig till den nyanställde.

Personal in och ut

Rutinerna för beställningar och avbeställningar avseende konton och viss utrustning för anställda och "extern personal" finns på följande sida:

Personal in och ut