Visum

Spara favorit 29 sep september 2016

Visum är ett tillstånd som behövs för att resa in och vara i Sverige och de övriga Schengenländerna under en kortare tid, till exempel för att besöka släkt eller vänner, för turistbesök, för affärsbesök, för att delta i en konferens eller bara för genomresa (transit). Den som vill bosätta sig i Sverige, till exempel för att förena sig med anhöriga, måste söka och ha fått ett uppehållstillstånd före inresan.

Visumet ska vara klart och infört i passet före inresan i Schengenområdet. Rätten till inresa prövas dock varje gång som innehavaren passerar områdets yttre gräns. Vid gränskontrollen måste alla som reser in kunna visa att de har pengar för uppehället under besöket och för hemresan, en medicinsk reseförsäkring samt dokument som visar syftet med besöket.  

Vem behöver visum?

Medborgare i de allra flesta länder utanför EU behöver visum för att besöka Sverige och de övriga Schengenländerna. Det har Sverige beslutat tillsammans med de andra EU-länderna.

En länk till en lista över de länder vars medborgare behöver visum hittar du på Migrationsverkets hemsida.