Uppehållstillstånd

Spara favorit 29 sep september 2016

Om du inte är svensk eller nordisk medborgare behöver du uppehållstillstånd. Icke EU-medborgare söker uppehållstillstånd hos svensk ambassad eller konsulat.  

Uppehållsrätt för EU-medborgare

Nya regler från den 30 april 2006 gäller vid folkbokföring av EU-medborgare och deras familjemedlemmar. I stället för uppehållstillstånd införs begreppet uppehållsrätt, en rätt som avser att underlätta för EU-medborgare att utnyttja möjligheten till fri rörlighet. Den som har uppehållsrätt får vistas här utan uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

En EU-medborgare har uppehållsrätt om
• han eller hon är arbetstagare eller egen företagare i Sverige
• har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning
• är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige
• har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning
• har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.

Även familjemedlemmar till en EU-medborgare som har uppehållsrätt enligt ovan har uppehållsrätt.
Den inflyttande EU-medborgaren ska visa pass eller nationellt ID-kort. För familjemedlemmar ska familjerelationen styrkas. Om vistelsen enligt den inflyttandes egna uppgifter ska uppgå till minst ett år kan folkbokföring normalt ske utan ytterligare handlingar.
Närmare information om uppehållstillstånd och uppehållsrätt finns att läsa på Migrationsverkets webbplats www.migrationsverket.se.

Anmälan

Anmälan om flyttning till Sverige gör du vid personligt besök på Skatteverket. Ta med pass och handlingar som styrker ditt civilstånd, födelseattest för dina medflyttande barn och uppehållstillstånd.