Lön/arvode till personal från utlandet

Spara favorit 10 jan januari 2018

Vad krävs för utbetalning av lön/arvode till personal från utlandet?

Förutom arvodesräkning/anställningsbevis, där datum och beloppet framgår så behöver HR-avdelningen följande:  

  • Personnummer alt. Samordningsnummer
  • SINK-beslut om anställningsperioden är mindre än sex månader
  • TIN-nummer (skatteregistreringsnummer i bosättningslandet)
  • Bankuppgifter: SWIFT och IBAN
  • Hemadress
  • Om den anställde ska få ersättning utbetald i Sverige så är det enklast om denne har öppnat ett bankkonto, annars sker utbetalning på adress till den angivna adressen