Rekrytering av personal från utlandet

Spara favorit 2 apr april 2019

Detta är en generell information för att få detaljerad information i respektive ärende rekommenderas att kontakta respektive myndighet. När en person från utlandet ska arbeta i Sverige är det viktigt att tänka på följande punkter.

Uppehållstillstånd

Om du inte är svensk eller nordisk medborgare behöver du uppehållstillstånd. Icke EU-medborgare söker uppehållstillstånd hos svensk ambassad eller konsulat.
Mer information  

Arbetstillstånd

Den som vill arbeta i Sverige måste ha ett arbetstillstånd. Tillståndet ska vara klart och infört i passet före inresan i Sverige. Du kan alltså inte resa till Sverige och vänta på beslut.
Mer information

Visum

Visum är ett tillstånd som behövs för att resa in och vara i Sverige och de övriga Schengenländerna under en kortare tid, till exempel för att besöka släkt eller vänner, för turistbesök, för affärsbesök, för att delta i en konferens eller bara för genomresa (transit). Den som vill bosätta sig i Sverige, till exempel för att förena sig med anhöriga, måste söka och ha fått ett uppehållstillstånd före inresan.
Mer information

Folkbokföring

Rätten till folkbokföring gäller när uppehållstillståndet överstiger ett år.
Varje person som är registrerad i folkbokföringen i Sverige får ett personnummer.
Mer information

Skatteregler

Vistas man i Sverige kortare tid än sex månade är man begränsat skatteskyldig. På skattskyldiga tjänsteinkomster betalas särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Vistas personen sammanhängande i Sverige under sex månader eller längre betraktas personen normalt som obegränsat skattskyldig.
Mer information 

Blanketter

Blanketter hos andra myndigheter

  • Registrering av uppehållsrätt MIGR140011 (Migrationsverket)
  • Arbeta i Sverige SKV376 (Skatteverket)
  • Ansökan om skattelättnader för utländska arbetstagare FSN1220 (Forskarskattenämnden)
  • Ansökan för arbetstagare om arbetstillstånd MIGR102031 (Migrationsverket)
  • SINK-ansökan SKV4350 (Skatteverket)

Läs mer

För chefer