Referenstagning

Spara favorit 12 apr april 2019

Syftet med referenstagningen är att jämföra vår bild av kandidaten med andra tidigare arbetsgivares bild av kandidaten. Referenstagning rekommenderas i samtliga rekryteringar för att ytterligare kvalitetssäkra inför beslut. Mall för referenstagning finner du nedan.

Be slutkandidaterna om två till tre referenspersoner gärna utifrån olika perspektiv, chef, medarbetare, kollega alternativt kund eller motsvarande. Viktigt att referenten har god kännedom om kandidatens prestation och kompetens från tidigare arbetsplats. 

Använd referensmallen och ställ öppna frågor utifrån kravprofil, intervju och frågor som uppkommit under intervjun som du vill ha svar på. 

Referenstagning är en del i urvalsarbetet men inte avgörande. Referenser inhämtas först i slutskedet av rekryteringsprocessen då det är en eller två slutkandidater som återstår. Du bör alltså inte be dina kandidater om referenser i början av rekryteringsprocessen.