Intervju

Spara favorit 12 apr april 2019

Syftet med intervjun är att bedöma de krav vi ställt kring kandidatens kompetenser och egenskaper. Viktigt att alla kandidater får samma frågor och att frågorna utgår från kravprofilen. Använd gärna öppna frågeställningar där kandidaten får beskriva hur de har agerat i olika situationer, kopplat till ställda krav i kravprofilen. HR-specialist finns som stöd i framtagande av frågebatteri. Läs mer i intervjuguidenLyssna.

Fackliga deltagare i intervju
Fackliga representanter ska ges möjlighet att träffa kandidaten vid chefsrekryteringar. Detta kan göras i anslutning till ordinarie intervju eller på en annan överenskommen tid som passar både kandidaten och fackliga representanter. 

För att lära mer om hela rekryteringsprocessen inklusive intervjuer är du välkommen att delta i HR-avdelningens utbildning för chefer i kompetensbaserad rekrytering.