Annons

Spara favorit 27 sep september 2018

Annonsformuleringen bör utgå från en kravprofil så att det tydligt framgår vilken kompetens vi söker.

Annonseringskanaler vi vanligtvis använder oss av är Mittuniversitetets webb, Arbetsförmedlingens hemsida, lokalpress och olika branschtidningar. 

Annonsutformning för webb se annonsmall, denna annons ska vara en fulltextannons. OBS! Att annonsmallen uppdaterats utifrån att vi infört ett nytt rekryteringssystem. För samtliga rekryteringar görs ansökan via rekryteringssystemet.

Intresserade sökande ska alltid hänvisas till vår webbsida miun.se/jobb för att läsa annonsen eftersom det där framgår sökväg så att ansökningar kommer via rekryteringssystemet.

Alternativ för platsannons se sidan 47 i den grafiska profilen, platsannonsen utformas som en hänvisning till hemsidan där annonsen ligger i fulltext.

Ansökningstiden ska vara minst åtta veckor för professorsanställning. För lektorsanställningar, adjunktsanställningar och doktorandanställningar ska ansökningstiden vara minst fyra veckor.

 

Kontakt

Vill du annonsera en ledig anställning ska du maila till följande adress:
jobbannonsering@miun.se