Vad gör jag om jag har en medarbetare som är anställd på två tjänster?

Spara favorit

Båda tjänsterna är med i underlagen och ska således också lönesättas. Vi har ingen annan överenskommen princip, utan det som gäller är att om man har en tjänst den 30 september ingår man i RALS-en. På så sätt hänger medarbetaren med i löneutvecklingen för både det vilande och det aktiva arbetet. Enda undantaget är om chef och medarbetare har kommit överens om att medarbetarbetaren är lönesatt i nästa års nivå och det är dokumenterat.