Vad gör jag om jag har en medarbetare som är anställd på två tjänster?

Spara favorit

Medarbetare som är anställda på två tjänster lönesätts på den tjänst där de varit aktiv och arbetat under perioden, där chefen har en prestation att bedöma. Den tjänst som de är tjänstlediga från på 100% lönesätts när de återgår på den tjänsten. Den tjänsten som personen är tjänstledig på sätts som vilande i lönerevisionen.