Hur ska jag lönesätta en person som är föräldraledig om denne inte har arbetat under perioden?

Spara favorit

En medarbetare som är föräldraledig ingår i lönerevisionen om denne har varit anställd den 30 september. Då det kan vara svårt att lönesätta en person som inte har varit i arbete behöver man som chef göra en bedömning av tidigare år och tillämpa någon form av följsamhet. Ha i tanken vad som är rimligt att tro att medarbetaren hade presterat om denne hade varit på arbetet och hur det brukar vara. Du får sedan utifrån detta göra en bedömning av vad den nya lönen borde landa på.