Försäkringar

Spara favorit 15 jan januari 2019

Grupplivförsäkring

Den som är anställd under minst 8 timmar i veckan är automatiskt ansluten till en grupplivförsäkring, som utbetalas av staten. Vid dödsfall utgår från denna försäkring ett skattefritt försäkringsbelopp, som reglerats till ATP:s basbelopp för november månad året före försäkringsfallet. Mer information om försäkringsvillkoren finns på SPV:s hemsida.

Tjänstereseförsäkring
Universitetet har tecknat tjänstereseförsäkring. Vid resa till länder som ej har konvention med Sverige skall ett Business Travel Insurance Certificate beställas. Ta kontakt med din lönespecialist eller HR-administratör. En sammanfattning av försäkringsvillkoren finns under Ekonomifrågor. Mer utförlig information på kammarkollegiets hemsida.

Tänk på att beställa EU-kortet från Försäkringskassan när du ska resa till ett EU/EES-land.

Länkar