Anställningsbevis

Spara favorit 15 jan januari 2019

Senast en månad efter att en medarbetare har anställts ska arbetsgivaren utfärda ett anställningsbevis om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet.

Om anställningstiden är kortare än tre veckor är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information.

Länkar

Stöd för tidsbegränsningLyssna 
Avtal om tidsbegränsad anställning som PostdoktorLyssna

Blanketter

AnställningsbevisLyssna

 

 

Läs mer

För chefer