Arbetsrätt

Spara favorit 5 dec december 2018

Som chef är det viktigt att känna till de arbetsrättsliga ramarna som gäller i ditt dagliga arbete.

 

 

Arbetsrätt

Omlokalisering

Anställningsbevis

Senast en månad efter att en medarbetare har anställts ska arbetsgivaren utfärda ett anställningsbevis om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet.

Genusvetenskap, genrebild, ojämlikhet

Anställningsformer

Vilka anställningsformer som är möjliga finns reglerade i lagen om anställningsskydd, LAS. De finns två typer av anställningsformer, tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning.

Medarbetare, möte

Anställningsvillkor

I Villkorsavtalet regleras löne- och förmånsfrågor för anställda inom universitetet med vissa undantag.

Exteriör Campus Sundsvall

Avsluta anställning

Uppsägningstiderna för en anställning är olika beroende på om det är arbetsgivaren eller arbetstagaren som säger upp avtalet och om du har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning.

Lönekriterier_illustration som org-skiss

Lönebildning

På denna sida publiceras aktuell information fortlöpande under hela löneprocessen, en process som löper året om. Här finns även annan allmän information kring lönebildningen.

Rekrytering

Samverkan

Mittuniversitetet har tillsammans med ST och Saco slutit ett lokalt avtal för samverkan. Avtalet reglerar hur alla viktigare förändringar som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare ska hanteras.

Anställningsordning

Mittuniversitetets anställningsordning (Uppdaterad 130927)

Appointments procedure for teachers at Mid Sweden University (Uppdaterad 131219)

Läs mer

För chefer