Personalfotografering

Spara favorit 2 maj maj 2018

Upphandlade fotografer

Mittuniversitetet har för närvarande två upphandlade fotografer som kan anlitas vid behov: Olle Melkerhed i Sundsvall och Tina Stafrén i Östersund. För varje uppdrag ska ett avropsavtal tecknas och diarieföras. Avtal för respektive ort och fotograf finns i diariet under MIUN 2017/1614. Kontakta Anna Ossung för mer information.

Observera att respektive avdelning ansvarar för hantering av avropsavtal samt kostnad. Kontakta därför din avdelningschef innan du beställer en porträttbild.