Kommunikationsstöd till dig som forskare

Spara favorit 5 okt oktober 2018
3D-labb

Kommunikationsavdelningen erbjuder stöd till forskare för att nå ut med sin forskning. Inom ramen för OH ingår ett visst stöd till alla forskare. Fakulteterna har valt att särskilt prioritera kommunikationsstöd till forskningscentrum, men även ämnesforskningen erbjuds flera tjänster.

Varje forskningscentrum erbjuds kommunikationsstöd inom ramen för OH motsvarande 20% av en kommunikatör. Flera forskningscentrum har dessutom valt att investera i ytterligare tid genom att budgetera för kommunikation i sina forskningsprojekt. Detta för att få ett mer proaktivt stöd och för att kunna ha en eller flera kommunikatörer placerade i sina egna miljöer.

Detta innebär att kommunikationsavdelningens tjänster skiljer sig åt beroende på hur vårt stöd är prioriterat och finansierat. Den största skillnaden är att centrum som valt att investera i mer kommunikationsstöd (50% eller mer) får ett mer proaktivt stöd, medan forskare som inte omfattas av extra stöd behöver vara mer aktiva beställare.

Kommunikationsstöd till forskare

Kontakt

Har du frågor om kommunikationsavdelningens tjänster? Kontakta oss gärna genom Serviceportalen.

Till Serviceportalen

Vill du hellre ringa?
Kontakta Marlene Jonsson, stf. kom.chef
010-142 87 79