Bildkonferens

Spara favorit 9 dec december 2016
Entrepenörskapsdagarna 2016

Enkelt verktyg för att hantera bokning av en bildkonferens.

Numera finns möjlighet att koppla upp sig via dator/desktop. Ange i beställning att dator ska användas.

Bokningen är genomförd först när du har fått en bekräftelse

Gör din bokning här. Alla fält med * måste fyllas i.

Förfrågan om bildkonferens

 
 
  Samtliga studios har dator. Dokumentkamera finns i M104 och M328.
 Samtliga rum har dator. Dokumentkamera finns i rum A406, P2218 och B309.
 Eventuella externa studios:
 

Support

Telefon: 010-142 8893

Vid frågor om
bildkonferensen:
BokningarBildkonferens@miun.se

Sundsvall
Elisabeth Gradin
Marie Rönnhed

Östersund
Eva Wassdahl

Rutiner för bildkonferensbokning

Rutiner vid bokning av bildkonferens:

– Bokning av bildkonferens ska ske senast kl 11.00 två dagar innan sändning.
– Inga externa bokningar tas emot, dvs. bokningar helt utan medverkan från Mittuniversitetet. Interna bokningar med externa medverkande går att boka precis som tidigare. 
– Beställda bokningar kan inte ändras i nära anslutning till sändningen. Boka ändringar i god tid!