Regelverk för tjänsteresor

Spara favorit 9 nov november 2017

En tjänsteresa omfattar en resa till ett annat ställe än till ditt tjänsteställe. Den börjar och slutar när du lämnar hemmet eller ditt tjänsteställe. På följande sidor kan du läsa mer om vad som gäller vid tjänsteresor.

Reseersättning för ledamöter i styrelser och nämnder

Om ersättning för resa till och från sammanträde på Mittuniversitetet.

Hantera din reseräkning

För att du ska få traktamente och ersättning för eventuella utlägg under tjänsteresan ska du registrera en reseräkning senast inom ett år efter avslutad tjänsteresa. Registrera reseräkningen i systemet Primula egenrapportering.

Tjänstereseförsäkring

Som anställd eller uppdragstagare vid Mittuniversitetet omfattas du av statens tjänstereseförsäkring vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor. Försäkringen gäller under hela tjänsteresan inklusive förrättningen.

Traktamente och tillägg

Ersättningar i samband med en tjänsteresa omfattas av både skattefria och skattepliktiga ersättningar.

Utlandstraktamente

För att arbetsgivaren ska kunna betala ut skattefria utlandstraktamenten måste det gälla en tjänsteresa förenad med övernattning, mer än 50 kilometer från bostaden och tjänstestället.

Boka din resa

Tåg från Norrtåg, tågvagn vid perrong

Din resa bokar du via vår ramavtalade resebyrå XLNT Travel.

Mer information finns på sidan Boka resor.

Läs mer

Resa