Boka resor

Spara favorit 21 maj maj 2019
Tåg från Norrtåg, tågvagn vid perrong

Dina resor bokar du via Mittuniversitetets ramavtalade resebyrå XLNT Travel som erbjuder både personlig service och ett onlinesystem för dina resebokningar.

Genom att mötas resfritt bidrar du till Mittuniversitetets hållbara utveckling, bland annat minskad miljöpåverkan och ekonomiska besparingar. I så stor utsträckning som möjligt ska resor ersättas av resefria alternativ, såsom webb, video-eller telefonkonferenser. Om du behöver resa så finns här nedan information om var och hur du bokar din tjänsteresa.

XLNT Travel erbjuder både personlig service och ett onlinesystem för dina resebokningar

Telefon: 010-25 25 605
E-post: universitet@xlnttravel.se
Självbokning: via onlinesystemet

XLNT Travel finns representerade i Sverige med kontor mellan Umeå och Malmö.
Ytterligare information om XLNT Travel finns på www.xlnttravel.se.
Det går även att följa dem på Facebook, Instagram och Linkedin.    

Personlig service kl 8  17

För att du ska få så personlig service som möjligt finns det ett fast team som tar hand om dina resebeställningar. Du kan nå dem mellan kl. 8  17. Utanför kontorstid får du hjälp av 24 h service.

Självbokning

Självbokningssystemet når du även enkelt via verktyget ”Resor” i toppmenyn för verktyg här i medarbetarportalen. 
Information om hur du aktiverar dig som användare av självbokningssystemet.Lyssna

24 timmar service utanför kontorstid

Utanför kontorstid debiteras extra kostnader enligt gällande prislista, se rubrik arvoden.
Telefon: 010-25 25 605

Grupp och konferens

Vid större evenemang såsom avdelningsresa, kick-off eller konferens kontaktar du Grupp & Konferens och begär en offert.

  • Telefon: 010-25 25 605
  • Från utland: +46 10 25 25 605

Arvoden

ArvodeslistanLyssna visar gällande arvoden enligt ramavtal och förnyad konkurrensutsättning, vilket skett i samarbete mellan Umeå Universitet och Mittuniversitetet.

Resenärsprofil

Genom att din resenärsprofil är uppdaterad så underlättas arbetet för resebyrån. Även fakturaflödet förbättras tack vare rätt uppgifter. Det som måste framgå är användarnamn ex. SIVKAR samt kostnadsställe ex. 9320. Utöver det kan du vid en resebokning ange ytterligare uppgifter exv. syftet med resan eller en projektaktivitet. Detta kan underlätta för dig när fakturan från XLNT Travel kommer. Fakturan skickas via SEB Bank, eftersom alla myndigheter har ett resekonto via ramavtal. Du kompletterar själv din resenärsprofil i självbokningssystemet (se info ovan, under Självbokning).

Hållbart resande

XLNT Travel har fokus på hållbarhet. Mittuniversitetet håller på med en översyn av hållbarhetsarbetet och diskussion pågår om att införa miljökompensation eller likvärdigt samt avvikelserapportering. Nuvarande reglemente för resor och möten i tjänsten håller på att ses över.

Säkert resande

När du bokar via resebyrån har Mittuniversitetet som din arbetsgivare möjlighet att sätta in rätt resurser om någon form av akut situation uppstår.

Resebokning via BCD Travel

Om du har bokat kommande resor via vår tidigare resebyrå BCD Travel så ska dessa ligga kvar som bokade hos BCD. Resebyrån kommer att fasas ut successivt. Det går tyvärr inte att överföra bokningar mellan de två resebyråerna.

Kontaktuppgifter BCD Travel

Öppet: må  fr kl. 8 17
Telefon: 08-585 746 75
Telefax: 08-585 746 98
E-post: mittuniversitetet@bcdtravel.se

Ge synpunkter på resande