Föreläsnings-, läro-, och datorsalar

Spara favorit 15 maj maj 2019

Dator- och lärosalar samt Blended learning och Active learningsklassrum finns här.

Välj lokal och se vilken utrustning som finns i lokalerna

F214

Blended learningssalar i Östersund

Blended learningssalar är F214, G1350, G1353, O211, O212, O213, O214, Q171, Q176, Q183, Q233.

Q246

Datorsalar i Östersund

Datorsalar är G2359, G3210, Q246, Q258, Q279.

F214

Föreläsningssalar i Östersund

Här hittar du föreläsningssalar som t.ex. salar med gradäng/biosittning eller fast möblemang.Föreläsningssalar är F229, F214, F234, G1351, G1352

M103

Lärosalar i Östersund

Alla lärosalar har platta bord och stolar samt är ommöblerbar utom ALC-salarna som är ej ommöblerbara. Lärosalar är G1350, G1353, G2351, G2355, G3213, G3215, G3216, G3351, G3355, Q171, Q176, Q183, Q228, Q233.