Övriga bokningar

Datorsalar, föreläsningssalar och lärosalar bokas via schemafunktionen, skicka e-post till följande adresser: 
Sundsvall: schemasvl@miun.se  
Östersund: schemaosd@miun.se

Aktuella bokningar

Husöversikt

Här hittar du kartor som visar var hus och lokaler är placerade på respektive ort

Sundsvall

Östersund

Örnsköldsvik