Universitetslektor i rehabiliteringsvetenskap

Spara favorit

Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för hälsovetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap.

Vid institutionen bedrivs även en forskarutbildning i ämnet Hälsovetenskap. I Rehabiliteringsvetenskap ges utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Forskning inom Rehabiliteringsvetenskap är bred och mångvetenskaplig men en gemensam nämnare är att det handlar om hälsa/ohälsa med inriktning på arbetsliv. Centrala forskningsområden är hälsofrämjande arbete, förebyggande arbete och arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör undervisning, handledning och examination av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå. Arbetet omfattar också medverkan i program- och ämnesutveckling samt utveckling av nätbaserade kurser. Anställd förväntas vidare att bidra med kunskap genom egen forskning i form av publikationer samt initiering av forskningsprojekt. Vidare innebär arbetet aktivt deltagande vid institutionens utvecklingsarbete och administration.  

Behörighet: Behörig att anställas som universitetslektor i rehabiliteringsvetenskap är den som avlagt doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet och visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl (HF kap.4, 4§). För behörighet ska sökande styrka högskolepedagogisk meritering. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket. 

Den som anställs som lektor ska även vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, miun.se/anstallningsordning, samt fakultetens regler och anvisningar. Lyssna

Bedömningsgrunder Lika stor betydelse tillskrivs den pedagogiska meriteringen som den vetenskapliga. Erfarenhet från olika pedagogiska arbetsformer och distansundervisning, samt undervisningserfarenhet inom området arbetslivsinriktad rehabilitering är särskilt meriterande. Forskningserfarenhet inom något av ämnets centrala forskningsområden är särskilt meriterande. Särskilt meriterande är att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Därutöver ska administrativ skicklighet samt erfarenhet av planering och ledning tillmätas betydelse.  

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet. 

Anställning och tillträde: Tillsvidare, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund eller Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Sture Espwall, tel. 010-142 79 93 och ämnesföreträdare professor John Selander, tel. 010-142 83 68. Se även avdelningens hemsida: miun.se/hlv/.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet och skicklighet, intyg över vetenskapliga meriter och en redogörelse av tidigare vetenskaplig verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen, publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas, samt personligt brev och referenser. Se övrigt instruktioner till sökande i fakultetens regler och anvisningarLyssna.  

Välkommen med din ansökan här senast 2019-11-27.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

 • Anställnings­form
  Tillsvidareanställning
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Tillträde enligt överenskommelse
 • Löneform
  Individuell lönesättning tillämpas
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Östersund
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2019/1794
 • Publicerat
  2019-10-29
 • Sista ansökningsdag
  2019-11-27

Logga in och sök jobbet