Universitetslektor i folkhälsovetenskap

Spara favorit

Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för hälsovetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap.

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna består av undervisning på grund- och avancerad nivå inom ämnet folkhälsovetenskap. Vidare ingår kursansvar och kursutveckling samt handledning och examination av studenters vetenskapliga arbete på båda nivåerna. Kurserna på grund- och avancerad nivå ges som distansutbildning utan fysiska träffar, vilket innebär webbaserad kommunikation på lärplattformen Moodle.

Behörighet: Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom det folkhälsovetenskapliga området eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§). Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, miun.se/anstallningsordningLyssna, miun.se/huv/handlaggningsordningar.

Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket eftersom samtliga kurser och utbildningar under vårterminen 2019 är på svenska.

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövning av andra behörighetsgrundande förhållanden. Erfarenhet av olika pedagogiska arbetsformer och distansundervisning, samt undervisningserfarenhet på högskolenivå inom folkhälsovetenskap, kvalitativ och kvantitativ metod samt epidemiologi är särskilt meriterande. Meriterande är också erfarenhet av handledning av studentuppsatser. Det är ett krav att den sökande har kompetens inom det folkhälsovetenskapliga området.

Anställning och tillträde: Heltid, visstidsanställning 2019-09-01 – 2020-08-31.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

För mer information om tjänsten/upplysningar: Sture Espwall, prefekt, tfn 010 – 142 79 93, eller ämnesföreträdare, Katja Gillander Gådin, tfn 010 - 1428541. Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som den sökande önskar åberopa. Även en redogörelse för tidigare verksamhet som är av betydelse för anställningen bifogas. Ansökan skall vara Mittuniversitet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2019-08-11.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  2019-09-01
 • Löneform
  Individuell lönesättning tillämpas
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2019/1312
 • Publicerat
  2019-07-01
 • Sista ansökningsdag
  2019-08-11

Logga in och sök jobbet