Universitetslektor alternativt universitetsadjunkt i statsvetenskap

Spara favorit

Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vi forskar och erbjuder utbildning inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, religionsvetenskap, genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Ämnet statsvetenskap vid Mittuniversitetet utgör en enhet inom institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV) och ger utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Ämnet är ortsövergripande och finns på universitetets båda campus i Sundsvall och Östersund.  

Merparten av ämnets undervisning ges inom ramen för Samhällsvetarprogrammet (Sundsvall), Förvaltningsjuridiska programmet (Östersund) och Magisterprogrammet i statsvetenskap (båda orterna). Därutöver bedriver ämnet distansundervisning på grundnivå.  

Ämnets forskningsprofil är inriktad mot demokratins förändrade förutsättningar och dess effekter, med fokus på relationen mellan väljare och den parlamentariska arenan och på policyskapande.

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna för en universitetslektor hör undervisning och handledning av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå, liksom egen forskning. För en universitetsadjunkt är arbetsuppgifterna inriktade på undervisning och handledning på grundläggande nivå. Innehavaren av anställningen förutsätts därutöver bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet.

I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. För lektorer ingår även viss egen forskningstid enligt ämnets budget, som beslutas kollegialt.

Behörighet: Behörig för anställningen som lektor är den som har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller näraliggande ämnesområde, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§). Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt magisterexamen i statsvetenskap motsvarande minst 180 högskolepoäng, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet och har erfarenhet av undervisning i statsvetenskap.  

Den som ska anställas som lektor/adjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter. Att kunna undervisa på svenska är därför ett krav.

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenhet av forskning och utbildning inom ämnets forsknings- och utbildningsprofil samt erfarenhet av handledning av B-uppsatser och kandidatuppsatser samt undervisning på distans är meriterande.  

Upplysningar lämnas av prefekt Pär Olausson, par.olausson@miun.se tfn 010-142 85 47, ämnesföreträdare Bo Svensson, bo.svensson@miun.se tfn 010-142 80 74 och studierektor Gustav Lidén, gustav.liden@miun.se tfn 010-142 89 26. 

Anställning: Tidsbegränsad anställning 9 månader. Tillträde 2020-01-13 eller enligt överenskommelse. 

Stationeringsort: Sundsvall eller Östersund. Regelbunden närvaro på båda campusorter förutsätts. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.  

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet. 

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, publikationslista samt högst 5 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2019-11-26.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  2020-01-13 eller enligt överenskommelse.
 • Löneform
  Individuell lönesättning tillämpas
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Referens­nummer
  MIUN 2019/2048
 • Publicerat
  2019-10-28
 • Sista ansökningsdag
  2019-11-26

Logga in och sök jobbet