Universitetslektor alternativt universitetsadjunkt i sociologi

Spara favorit

Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vi forskar och erbjuder utbildning inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, religionsvetenskap, genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Sociologi ingår, tillsammans med genusvetenskap, i en enhet inom Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV). Ämnet sociologi är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskningen är inriktad mot arbetslivsforskning, risk- och krisforskning samt genusforskning. Ämnet är knutet till två starka forskningsmiljöer, Risk and Crisis Research Centre (RCR) och Forum för genusvetenskap (FGV).

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör framför allt undervisning och handledning av studenter på grundläggande nivå, såväl inom campuskurser som distanskurser. Undervisningen kommer främst att bedrivas inom ramen för Samhällsvetarprogrammet samt fristående kurser på distans.

Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av sociologiämnet. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet: Behörig för anställningen som universitetslektor i sociologi är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§). Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt magisterexamen i sociologi, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet.

Den som ska anställas som universitetslektor alt universitetsadjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordningLyssna. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, såväl svenska som engelska. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse.

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån omfattning av tidigare erfarenhet av att undervisa i sociologi på universitetsnivå. Särskilt meriterande är erfarenhet av undervisning inom samhällsvetenskapligt inriktat program. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Kurserna inom sociologi i Sundsvall är främst fokuserade på frågor relaterade till sociologisk teori och metod samt intersektionella perspektiv på sociologiska företeelser. Erfarenhet av undervisning och forskning inom dessa områden är därför meriterande.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Visstidsanställning i 12 månader, heltid. Tillträde 2019-08-01.

Anställningsort: Sundsvall.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Upplysningar lämnas av prefekt Pär Olausson, e-post: par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47, ämnesföreträdare Roine Johansson, e:post: roine.johansson@miun.se eller tfn 010-142 81 53 samt av studierektor Karin Jarnkvist, e-post: karin.jarnkvist@miun.se eller tfn 010-142 88 69. Se även institutionens hemsida miun.se/hsv

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas (se instruktioner till sökande i fakultetens regler och anvisningarLyssna).

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2019-04-02.


Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  2019-08-01.
 • Löneform
  Individuell lönesättning tillämpas
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Diarienummer
  MIUN 2019/464
 • Facklig företrädare
  Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  Lars P Nilsson SACO, 010-142 88 32
 • Publicerat
  2019-03-05
 • Sista ansökningsdag
  2019-04-02

Logga in och sök jobbet