Biträdande lektor i fysikalisk kemi, inrikning yt- och kolloidkemi

Spara favorit

Mittuniversitetet, Institutionen för kemiteknik

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av forskning och undervisning men även administration. Till undervisning räknas även examination, kursansvar, kursadministration och handledning. Undervisning gäller kurser inom både kemi och kemiteknik, framförallt på civilingenjörsutbildningen i teknisk kemi, masterutbildningen i yt- och kolloidkemi, samt processoperatörsutbildningen. Forskning ska bedrivas inom fysikalisk kemi med inriktning yt- och kolloidkemi.

Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. 

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig för anställningen är den som dels avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång (för undantag se HF 4 kap 4 a §). Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordningLyssna, samt fastställda Kvalitetskriterier för anställning som biträdande lektor vid Fakultetens för naturvetenskap, teknik och medier. Lyssna

Kunskap och dokumenterat intresse för amfifila ämnens fasuppträdande samt mekanismer för komplexbildning av metalljoner är meriterande. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga av att undervisa på både svenska och engelska.

Vid urval bland sökanden kommer lika stor vikt läggas vid vetenskapliga som pedagogiska färdigheter. Särskild vikt kommer att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. De sökande kommer att bedömas utifrån utbildning, erfarenhet, relevans för forsknings- och utbildningsområde, motivation och samarbetsförmåga. Administrativ erfarenhet såsom kursansvar, utvecklingsarbete samt projektledning är meriterande. Även förmåga att söka och erhålla forskningsmedel i konkurrens kommer vägas in i bedömningen.

Eftersom det är en meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framförallt kvalitativt. 

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskolereformens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet. 

Anställning och tillträde: Visstidsanställning på 4 år, heltid. Tillträde enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Sundsvall 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Erik Hedenström, tfn 010-142 87 29 och ämnesföreträdare, Professor Magnus Norgren, tfn 010-142 88 77.

Ansökan:

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2019-03-13.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Individuell lönesättning
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Sundsvall
 • Län
  Västernorrlands län
 • Land
  Sverige
 • Diarienummer
  MIUN 2018/1864
 • Facklig företrädare
  Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  Lars P Nilsson SACO, 010-142 88 32
 • Publicerat
  2019-02-13
 • Sista ansökningsdag
  2019-03-13

Logga in och sök jobbet