Doktorand i hälsovetenskap

Spara favorit

Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för hälsovetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap.

Anställningen är placerad i ämnet rehabiliteringsvetenskap. I rehabiliteringsvetenskap ges utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Forskningen inom rehabiliteringsvetenskap är bred och mångvetenskaplig men en gemensam nämnare är att det handlar om hälsa/ohälsa med inriktning på arbetsliv. Centrala forskningsområden är hälsofrämjande arbete, förebyggande arbete och arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Arbetsuppgifter: Egen forskarutbildning på 80 % undervisning och andra institutionsgöromål 20% under en period om fem år.

Behörighet: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i för forskningsinriktningen relevant ämne, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper samt att föreslagen forskningsinriktning ryms inom något av ämnets centrala forskningsområden. Goda kunskaper i engelska och svenska är ett krav.

Bedömningsgrunder: Förutom de formella behörighetskraven kommer särskild vikt att läggas vid föreslagen forskningsinriktning och mål med forskarutbildningen, annat arbete t.ex. examensarbete, projektarbeten, kurser samt intervjuer med de sökande. Erfarenhet inom något av ämnets centrala forskningsområden är särskilt meriterande.

Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap samt Mittuniversitetets antagningsordning.

Anställning och tillträde: Anställningen omfattar forskarstudier 80 % samt institutionsgöromål och/eller undervisning 20 % under fem år. Tillträde den 1 september 2019 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Information: Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Mikael Nordenmark, ämnesföreträdare rehabiliteringsvetenskap mikael.nordenmark@miun.se och Eija Viitasara, ämnesföreträdare hälsovetenskap eija.viitasara@miun.se.

Ansökan: Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, kopia på D uppsats samt övriga handlingar som önskas åberopas. Den ska också innehålla en kort beskrivning 2-5 sidor om den sökandes forskningsintressen och erfarenheter i förhållande till de i ovan beskrivna forskningsområdena samt en kort beskrivning av föreslagen forskningsinriktning och mål med forskarutbildningen. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast den 5 maj 2019.  

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Heltid
 • Tillträde
  1 september eller enligt överenskommelse
 • Löneform
  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  100%
 • Ort
  Östersund
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Diarienummer
  MIUN 2019/724
 • Facklig företrädare
  Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  Lars P Nilsson SACO, 010-142 88 32
 • Publicerat
  2019-04-04
 • Sista ansökningsdag
  2019-05-05

Logga in och sök jobbet