Uppdrag som koordinator för ITCF

Spara favorit

Mittuniversitetet, IT-avdelningen

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen ansvarar för användarstöd, systemdrift, förvaltning, utredning och utveckling. IT-avdelningen har också ett strategiskt ansvar beträffande standarder, policies och rekommendationer.

Uppdraget som koordinator Koordinatorn har ett samordnings- och planeringsansvar för det fördjupade IT-samarbetet initierat av Unitcf och Hitcf (ITCF). Koordinatorn ska samordna de gemensamma arbeten som drivs inom ramen för ITCF.

Som koordinator är man en del inom ITCF och bidrar tillsammans med IT-cheferna till den digitala utvecklingen inom högskolesektorn. Koordinatorn har i uppgift att leda och samordna arbetet inom ITCF med fokus på de uppgifter, uppdrag och utvecklingsarbeten som sker inom området. En uppgift är att vara den som företräder ITCF vid externa kontakter och att fånga aktuella behov. 

Koordinatorn ansvarar för planering och informationsspridning gällande det arbetet som utförs av ITCF. Vidare att säkerställa att de olika initiativen är förankrade i sektorn och att det sker en återrapportering till ITCF.  

Koordinatorn är anställd vid något av lärosätena inom ITCF.

Koordinator utses av ITCF och uppdraget ska vara på två år.

Koordinatorn ska dessutom, på styrgruppens mandat:

 • Inventera vilka samarbeten som pågår inom högskolesektorn
 • Följa upp arbetet som sker inom nätverken inom ITCF
 • Rapportera till styrgruppen för ITCF.
 • Vara kontaktperson mot externa intressenter.
 • Föra dialogen med SUNET i ITCF-gemensamma frågor.
 • Ansvara för verksamhetsplan och årsredovisning för ITCF. 

Krav Koordinatorn:

 • Har ett starkt intresse av att skapa ett väl fungerande samarbete inom högskolesektorn.
 • Är starkt engagerad och intresserad av vidareutveckling inom IT-området för utbildning och forskning.
 • Har en kompetens och erfarenhet som krävs för att utgöra uppdraget, vilket minst motsvarar en akademisk examen motsvarande systemvetare eller motsvarande.
 • Har en kommunikativ och pedagogisk förmåga som krävs för uppdraget.
 • Har en erfarenhet och kunskap inom högre utbildning och forskning.

Ansökan: Sänd ett personligt brev och CV till Ann Öhrn på Örebro Universitet på Ann.Ohrn@oru.se senast torsdag den 2 februari.Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

 • Anställnings­form
  Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Anställningens omfattning
  Deltid
 • Tillträde
  Enligt överenskommelse
 • Löneform
  Månadslön
 • Antal lediga befattningar
  1
 • Syssel­sättnings­grad
  25 %
 • Ort
  -
 • Län
  Jämtlands län
 • Land
  Sverige
 • Publicerat
  2017-01-13
 • Sista ansökningsdag

Logga in och sök jobbet